Informacje Na Temat Wycofania "Dr. Rath's Phytobiologicals"jakiś czas temu musieliśmy wycofać ze sprzedaży określone partie produkcyjne naszego produktu Phytobiologicals. Pierwszy raz w ponad 20-letniej historii naszej firmy zostaliśmy zmuszeni do podjęcia takiego właśnie kroku.

Z tego miejsca chcielibyśmy przede wszystkim podziękować za wielką wyrozumiałość, z jaką Państwo, nasi Klienci, przyjęli tę informację. Niektórzy z Państwa kontaktowali się z nami bezpośrednio, aby uzyskać więcej informacji, szczególnie ze względu na wiadomości podawane w mediach. Chcielibyśmy podziękować Państwu za te telefony i maile, ponieważ pomogły nam one odpowiedzieć w sposób możliwie wyczerpujący na pojawiające się pytania.

Wraz z niniejszym pismem chcielibyśmy przesłać Państwu ostateczną ocenę tego incydentu oraz poinformować o działaniach, które podjęliśmy jako firma zajmująca się profilaktyką zdrowotną. Niniejsze pismo jest również wyrazem naszego zaangażowania w absolutną przejrzystość wobec naszych Klientów - warunek konieczny do uzyskania Państwa zaufania.

FAKTY
  • Tlenek etylenu stosowany jest przy produkcji artykułów spożywczych, szczególnie w celu zabezpieczenia ich przed różnego rodzaju mikroorganizmami podczas długich tras transportowych.
  • W przypadku naszego produktu Phytobiologicals, to właśnie kurkumina była odpowiedzialna za przekroczenie europejskiego limitu. Kurkuma jest uprawiana głównie w regionie Azji i stamtąd jest dostarczana jako surowiec na cały świat.
  • Inne surowce, takie jak sezam, pewne przyprawy, suszone owoce i mączka chleba świętojańskiego również zostały wycofane z powodu przekroczenia limitów UE dla tlenku etylenu.
  • Nawet duże firmy, takie jak Mars (Snickers, Bounty, Twix, M&M), Lidl czy Kühne zostały zmuszone do wycofania dotkniętych produktów.
  • Ustalone wartości graniczne są bardzo niespójne na całym świecie. Podczas gdy w Europie limit ten wynosi 0,1 mg/kg, w USA wynosi on 7 mg/kg, czyli jest 70 razy wyższy.
  • Poniższy wykres przedstawia górne granice UE (lewy słupek) i USA (prawy słupek) oraz wartości zmierzone dla czterech partii preparatów Phytobiologicals pomiędzy nimi.
Jak widać, limit UE został przekroczony tylko w bardzo niewielkim stopniu w dwóch z czterech partii, a pozostałe dwie partie plasują się nadal bardzo dobrze poniżej górnego limitu uznawanego za krytyczny w USA.

Nie oznacza to, że chcemy bagatelizować problemy zdrowotne potencjalnie związane z tlenkiem etylenu. Jednakże wykres ten uświadamia również, że nie ma naukowych podstaw do podawania informacji o ryzyku zachorowania na raka - jak to czyniły niektóre media w ostatnich tygodniach. Gdyby tak było, rząd USA celowo narażałby ponad 300 milionów mieszkańców swojego kraju na ryzyko zachorowania na raka. Tak oczywiście nie jest.

REAKCJA WŁADZ

Zgodnie z wymogami prawnymi przekazaliśmy odpowiednim władzom dane tych z Państwa, którzy zakupili u nas ten właśnie produkt. Urzędnicy kontaktowali się losowo z niektórymi z Państwa, aby sprawdzić, czy rzeczywiście wszyscy nasi Klienci zostali przez naszą firmę właściwie poinformowani i czy otrzymali Państwo prośbę o zwrot produktu.

Z tego miejsca możemy zapewnić, że wszyscy z naszych Klientów zostali poinformowani przez nas o tym fakcie.

W większości krajów kontrole urzędników odbywały się w formie rozmów telefonicznych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nawet jeśli kontakt z władzami był dla niektórych Klientów zaskoczeniem, większość z tych rozmów została przeprowadzona w sposób profesjonalny. Za to również dziękujemy.

NASZE DZIAŁANIA

Naszą pierwszą troską jest Państwa zdrowie. Dlatego też traktujemy ten incydent niezwykle poważnie i podjęliśmy decyzję o zastosowaniu środków, które niemal na pewno wykluczą możliwość powtórzenia się tej całej sytuacji. W przyszłych partiach produkcyjnych będziemy sprowadzać kurkuminę tylko od producentów, którzy wykluczają stosowanie tlenku etylenu - niezależnie od informacji o stężeniu.

Na koniec chcielibyśmy jeszcze raz przypomnieć o konieczności bezpłatnej wymiany wszystkich produktów, jeśli do tej pory Państwo tego jeszcze nie zrobili.

Równocześnie chcielibyśmy skorzystać z okazji, aby jeszcze raz podziękować za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzali przez tyle lat.

Z najlepszymi życzeniami zdrowia,
Nico Molitor,
Zastępca Dyrektora Zarządzającego


Wczytywanie
Wczytywanie