Dr Matthias Rath

Życiową misją dr Ratha jest zmiana obecnego systemu opieki zdrowotnej na prewencję zapobiegania chorób, a co z tym bezpośrednio związane, stworzenie możliwości ich całkowitej eliminacji.

Dlatego właśnie dr Rath, jego zespół badawczy, jak również cała organizacja - jesteśmy w opozycji do tradycyjnego podejścia medycyny konwencjonalnej, która skupia się jedynie na maskowaniu symptomów, co powoduje dalszy rozwój choroby.

W ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci wiedza na temat prewencyjnego zdrowia wprost eksplodowała. Uznanie znaczenia mikroskładników odżywczych dla naszego zdrowia, jako skutecznej profilaktyki naszego zdrowia ma podstawę naukową, którą można i trzeba wdrożyć na poziomie krajowym i międzynarodowym. Przewlekły niedobór mikroskładników odżywczych w milionach komórek naszego organizmu jest obecnie główną przyczyną ataków serca, udarów, raka i innych powszechnie występujących chorób chronicznych. Optymalne zaopatrzenie w komórkowe składniki odżywcze, dostarczane wraz z dietą lub poprzez suplementację, może zapobiegać tym problemom zdrowotnym.

Początek prac naukowych z zakresu nowotworów i choroby sercowo-naczyniowej zapoczątkował dr Rath na początku lat 90  wraz z laureatem Nagrody Nobla Linusem Paulingiem, dzięki czemu położone zostały podwaliny pod ogólnoświatową eksplorację badań nad rolą mikroskładników odżywczych dla zdrowia. Na dzień dzisiejszy istnieje już ponad 60 000 badań naukowych dokumentujących znaczenie witamin dla zdrowia.

Jest rzeczą oczywistą, że ta zmiana w globalnym myśleniu o zdrowiu nie pozostaje w sprzeczności z obecnym statusem quo. Dr Rath postrzega siebie nie tylko jako odkrywcę w dziedzinie medycyny, ale - wraz z całą organizacją - także jako pioniera medycyny prewencyjnej na skalę światową.

Budowanie opieki zdrowotnej ukierunkowanej na opiekę zdrowotną można osiągnąć jedynie poprzez angażowanie jak największej liczby osób. Dlatego zapraszamy wszystkich ludzi do współpracy z nami, abyśmy razem osiągnęli ten cel.

Wczytywanie
Wczytywanie