Wysokiej jakości produkty

Programy Zdrowia Komórkowego dr Ratha to nowoczesne, skuteczne i bezpieczne suplementy diety. W przeciwieństwie do najczęściej oferowanych na rynku preparatów, które konkurują między sobą jedynie ceną, nas wyróżniają następujące kryteria:

  • Nasze produkty są ciągle poddawane testom laboratoryjnym, które potwierdzają ich działanie na poziomie komórkowym. Prawie żaden inny producent nie posiada własnego instytutu badawczego, w którym mógłby testować jakość poszczególnych składników, jak i skuteczność działania swoich produktu.

  • Ważną cechą naszych Programów Zdrowia Komórkowego jest wykorzystanie wyników badań Medycyny Komórkowej: zdrowie i nasza wydajność są zasadniczo determinowane przez prawidłowe funkcje komórek, co jest ściśle związane z optymalną podażą witamin, minerałów i innych mikroskładników.

  • Naszym głównym celem badań i dalszego rozwoju jest zasada synergii, czyli wzajemny, korzystny efekt odpowiednio połączonych ze sobą mikroskładników, którą stosujemy zawsze przy opracowywaniu formuł naszych produktów, co zapewnia wysoką efektywność naszych Programów Zdrowia Komórkowego. Wyniki licznych serii badań naukowych podkreślają to w imponujący sposób.

  • Przy produkcji naszych Programów Zdrowia Komórkowego, zwracamy szczególną uwagę na najlepszą jakość surowców, jak również pomijamy syntetyczne i możliwie szkodliwe dodatki.

Wszystkie Programy Zdrowia Komórkowego naszej firmy noszą nazwisko dr Ratha, co jest synonimem wysokiej jakości i rzetelności naukowej w oferowanej przez nas palecie produktów.

Wczytywanie
Wczytywanie