Zwiększenie produkcji bioenergii (ATP)

Niemal wszystkie procesy biologiczne zachodzące w naszych komórkach pochłaniają energię. Kluczową cząsteczką, która dostarcza tę energię jest ATP.

Szczególnie wysokie zapotrzebowanie na tę energię wykazują systemy komórkowe, które są stale obciążone, takie jak np.: komórki mięśnia sercowego. Zasadnicze znaczenie dla tworzenia i dostarczania bioenergii w postaci ATP mają mikroskładniki odżywcze dostarczane do komórek.

Korzyści wynikające z zastosowania różnych formuł mikroskładników odżywczych dla tworzenia bioenergii zostały wykazane poprzez pomiar produkcji ATP za pomocą specjalnej techniki pomiarowej zwaną kalorymetrią. Badanie przeprowadzono na ludzkich komórkach mięśni gładkich ściany tętnicy. Grupa kontrolna oznaczała w tym przypadku brak mikroskładników odżywczych. W odniesieniu do kwestii tworzenia bioenergii w postaci ATP, wzrost stężenia ATP o 16%, 44% i 12% osiągnięto w przypadku trzech badanych formuł mikroelementów. Wyniki te potwierdzają wyraźne wsparcie metabolizmu energetycznego.


Wczytywanie
Wczytywanie