Ochronna funkcja antyoksydacyjna

Spaliny, zanieczyszczona woda i toksyny środowiskowe są typowymi źródłami obciążenia nas wolnymi rodnikami. Te agresywne, wysoce reaktywne cząsteczki są w stanie poważnie uszkadzać komórki organizmu. Wraz z nadmiarem wolnych rodników tworzy się tak zwany stres oksydacyjny, co może sprzyjać powstawaniu chorób i przedwczesnemu starzeniu się.

Odpowiedzialne za to są to przede wszystkim reaktywne cząsteczki tlenu (ROS) dlatego też ten proces jest określany również mianem „biologicznego rdzewienia”.

Przeciwutleniacze są partnerami w reakcjach z wolnymi rodnikami i są w stanie je neutralizować i tym samym uczynić je nieszkodliwymi. Najważniejszymi przeciwutleniaczami, które dostarczamy organizmowi są mikroskładniki odżywcze: określone witaminy i polifenole. Skuteczność antyoksydacyjną produktów porównawczych zbadano stosując znormalizowany sposób pomiaru (Trolox Equivalent Antioxidative Capacity, TEAC). Wyniki podano w tzw. „równoważnikach Troloksu“. Zmierzone wartości odpowiadały odpowiednio 170, 1430 i 1300 równoważnika Tryloksu.


Wczytywanie
Wczytywanie