(Poniższe Ogólne Warunki Handlowe zawierają również ustawowe informacje o prawach na podstawie przepisów dotyczących umów zawieranych na odległość)

§ 1 Zakres zastosowania i sprzedawca

Te Ogólne Warunki Handlowe mają zastosowanie dla wszystkich zamówień, konsumentów i przedsiębiorstw dokonujących zakupów w sklepie internetowym (www.dr-rath.com) firmy
Dr. Rath Health Programs B.V., Postbus 657, NL – 6400 AR Heerlen


Nr rejestru handlowego:  06086003
Telefon: 0031 - 457 - 111 116
Fax: 0031 - 457 - 111 119
E-Mail: info@rath-programs.com


Konsumentem jest każda osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 2 Zawarcie umowy

Prezentacja produktów w naszym sklepie internetowym nie stanowi zobowiązującej oferty z naszej strony. Dopiero po wybraniu produktów z naszej oferty i umieszczeniu ich w „Koszyku”, sprawdzeniu swojego wyboru w koszyku, jak również sprawdzeniu innych danych do zamówienia, ponownym sprawdzeniu wszystkich danych na stronie podsumowującej, ewentualnym skorygowaniu błędów za pomocą funkcji kasowania i zmiany. Naciśnięcie klawisza „Kup teraz” stanowi wiążącą ofertę na zakup produktów znajdujących się w koszyku. Zamówienie można wysłać tylko wtedy, gdy zaakceptowane zostaną nasze Ogólne Warunki Handlowe.

Wysyłamy wtedy automatyczne potwierdzenie zamówienia w wiadomości e-mail, na adres mailowy podany w formularzu zamówienia, w którym zawarte jest potwierdzenie zamówienia, znaczące warunki umowy, w tym prawo do odstąpienia od umowy, jak również te Ogólne Warunki Handlowe. Wszystko to może zostać wydrukowane przy użyciu funkcji „Drukuj”. Automatyczne potwierdzenie zamówienia dokumentuje jedynie otrzymanie przez nas zamówienia, nie stanowi jednak przyjęcia oferty. Umowa kupna zawarta zostaje wtedy, gdy przyjmiemy zamówienie pisemnie, przez e-mail lub poprzez realizację dostawy.

Zasadnicze cechy naszych produktów jak i długość trwania naszych ograniczonych czasowo ofert można znaleźć w opisach produktów w naszym sklepie internetowym.

Możliwe jest wydrukowanie zamówienia, jak również wydrukowanie niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych przed przesłaniem zamówienia lub zapisanie ich z otrzymanego potwierdzenia przyjęcia zamówienia.


§ 3 Ochrona danych

Wszystkie dane osobowe, takie jak: tytuł naukowy, nazwisko, adres,  data urodzenia, adres mailowy, nr telefonu, nr faksu, nr konta bankowego, nr karty kredytowej etc. będą wykorzystywany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych. 

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy podane dane osobowe w celu realizacji zamówienia jak np. dostawa zamawianych produktów na adres wskazany w zamówieniu. Wszelkie dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie podanych danych osobowych wymaga zgody, o ile nie regulują tego przepisy o ich przetwarzaniu i wykorzystywaniu. W szczególności; dane osobowe nie będą  przekazywane osobom trzecim ani im sprzedawane bądź wypożyczane.

Więcej informacji na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych, jak również informacje na temat ogólnych regulacji prawnych dotyczących prawa do informacji, powiadamiania, blokowania czy wykreślenia, jak również inne informacje dotyczące danych osobowych można znaleźć w  naszej polityce prywatności.


§ 4 Prawo do odstąpienia od umowy i zwrot towaru

Jeśli umowa kupna została zawarta przez konsumenta, to przysługuje mu prawo do odstąpienia od niej. Konsumentem jest tu każda osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

W przypadku zwrotu zamówionych produktów związanych z odstąpieniem od umowy, chętnie służymy pomocą. Prosimy o kontakt pod nr tel.: 0031 457 111 116, aby poinformować nas  chęci zwrotu otrzymanej przesyłki. W ten sposób możemy szybciej przyporządkować odsyłane produkty, jak również zorganizować odbiór paczki za pośrednictwem wyznaczonego przez nas spedytora.

Jeśli paczka zwrotna zostanie wysłana do nas przez innego spedytora niż ten, którego wyznaczyliśmy, wówczas zwrócimy koszty wysłania tej paczki. Należy pamiętać, że wytyczne, o których mowa w ustępie 2 powyżej nie są warunkiem koniecznym do skutecznego wykonywania prawa od odstąpienia od umowy kupna. 

§ 5 Dostawa, dostępność i zastrzeżenie własności

Dostawa towaru następuje w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania przez nas zamówienia, lub po zaksięgowaniu pieniędzy na naszym koncie, jeśli wybrano opcję przedpłaty. Informacje na temat ewentualnych, odbiegających od tego czasu terminów dostaw można znaleźć na stronie, na której jest przedstawiony artykuł. 

Jeśli produktu nie ma na stanie magazynu i tym samym nie może zostać dostarczony w wyznaczonym terminie to będziemy o tym niezwłocznie informować. Ustawowe roszczenia z tego tytułu pozostają nienaruszone.

Mamy prawo do dostaw częściowych, o ile jest to uzasadnione.

Nasze produkty dostarczamy za pośrednictwem kuriera, poczty lub spedycją. 

Produkty pozostają naszą własnością do momentu zaksięgowania na naszym koncie płatności za nie.


§ 6 Ceny i koszty wysyłki

Wszystkie podane przez nas ceny zawierają w sobie obowiązujące, ustawowe podatki jak również wszystkie inne składniki cenowe.

W ramach procesu zamawiania, doliczamy dodatkowo do podanych cen koszty wysyłki.

W przypadku płatności za pobraniem u kuriera doliczana jest opłata dodatkowa (pokrywa ją kupujący), pobierana na miejscu przez kuriera. Wysokość opłaty zależy od kraju, do którego jest wysyłana przesyłka. Wysokość opłaty zostanie wyraźnie podana w procesie zamawiania, jeśli wybrana zostanie opcja „Za pobraniem”.

§ 7 Sposoby płatności i zwłoka płatności

Płatności dokonuje się jako: przedpłatę, kartą kredytową lub gotówką. Zastrzegamy sobie, w poszczególnych przypadkach, prawo do nieoferowania  pewnych metod płatności.

Jeśli dokonano wyboru płatności jako „Przedpłata” to w potwierdzeniu zamówienia podajemy dane konta bankowego, na które należy wpłacić pieniądze. Towar zostanie wysłany po zaksięgowaniu płatności na naszym koncie.


§ 8 Gwarancja

Jeżeli dostarczony przez nas produkt jest wadliwy - przysługuje prawo do ustawowych roszczeń gwarancyjnych.

§ 9 Obowiązujące prawo i jurysdykcja

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe oraz wszystkie relacje biznesowe podlegają ustawodawstwu holenderskiemu. Dla konsumentów prawo to działa jedynie wtedy, gdy państwo, w którym konsument ma pobyt zwyczajowy, nie zapewnia wystarczającej ochrony przez wiążące ustalenia prawne danego państwa.

Jeśli po zawarciu umowy nie posiadasz ogólnej właściwości terytorialnej sądu na terenie Holandii, przeniosłeś swoje miejsce zamieszkania zagranicę lub miejsce pobytu jest nieznane – także międzynarodowe – wtedy miejscem jurysdykcji dla wszelkich sporów jest sąd właściwy dla Heerlen. W przypadku, gdy znany, wtedy jesteśmy uprawnieni do pozwu przed właściwym sądem miejsca zamieszkania.


§ 10  Postanowienia końcowe

Zmiany lub uzupełnienia niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych, jak również umów, które są z nami zawierane wymagają formy pisemnej. Odnosi się to również do unieważnienia niniejszego postanowienia końcowego.

Jeżeli pojedyncze postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych, jak również umów z nami zawieranych są lub będą prawnie nieskutecznie, to ważność pozostałych postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych jak również umów z nami zawieranych pozostaje nienaruszona. 
Nieskutecznie prawnie przepisy są do zastąpienia skutecznie prawnymi przepisami, które są najbliższe nieskutecznie prawnych przepisów.  Powyższy przepis ma również zastosowanie w przypadku luk w niniejszym regulaminie.