Polityka prywatności

Wszystkie dane osobowe, takie jak: tytuł naukowy, nazwisko, adres,  data urodzenia, adres mailowy, nr telefonu, nr faksu, nr konta bankowego, nr karty kredytowej etc. będziemy wykorzystywać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych. 

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy podane dane osobowe w celu realizacji zamówienia jak np. dostawa zamawianych produktów na adres wskazany w zamówieniu. Wszelkie dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie podanych danych osobowych wymaga zgody, o ile nie regulują tego przepisy o ich przetwarzaniu i wykorzystywaniu. W szczególności; dane osobowe nie będą  przekazywane osobom trzecim ani im sprzedawane bądź wypożyczane.

Więcej informacji na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych, jak również informacje na temat ogólnych regulacji prawnych dotyczących prawa do informacji, powiadamiania, blokowania czy wykreślenia jak również inne informacje dotyczące danych osobowych można znaleźć w  naszej polityce prywatności.