Dr. Rath Health Programs B.V.
Sourethweg 9
6422 PC Heerlen
Holandia

Dyrektor zarządzający:
Dr. Matthias Rath

Odpowiedzialny za treść:
Dr. Matthias Rath

Kontakt:
Telefon: +31 457 111 116
E-mail: info@rath-programs.com

Rejester sądowy: Kamer van Koophandel
Nr rejestru handlowego: 06086003 
Numer identyfikacyjny VAT: NL 807097536 B 01

Uwaga: pomimo starannej kontroli nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść zewnętrznych linków. Za zawartość tych stron odpowiedzialność ponoszą ich administratorzy.

Polityka prywatności

Dziękujemy za zainteresowanie naszym serwisem. Ochrona twojej prywatności jest dla nas bardzo ważna. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje na temat naszego postępowania z danymi osobowymi.

Podmiot odpowiedzialny

Podmiotem odpowiedzialnym, w myśl przepisów o ochronie danych osobowych jest:

Dr. Rath Health Programs B.V., Postbus 657, NL – 6400 AR Heerlen 
Nr rejestru handlowego: 06086003 
Tel.: 0031 - 457 - 111 116 
Fax: 0031 - 457 - 111 119 
E-mail: info@rath-programs.com


Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

Możesz odwiedzać naszą stronę bez podawania jakichkolwiek informacji o sobie. Przechowujemy jedynie dane dostępowe do naszej strony bez zapisywania danych osobowych, jak np.: nazwę dostawcy usług internetowych, stronę, z której nas odwiedzasz, czy też nazwą pliku, który jest na naszej stronie szukany. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu poprawy naszej oferty, nie zezwalają jednak na identyfikację danej osoby.

Dane osobowe są gromadzone jedynie w przypadku, gdy zostaną przez ciebie dobrowolnie podane przy składaniu zamówienia, rejestracji konta Klienta, czy też rejestracji w celu otrzymywania naszego Newsletter’a. 

Wszystkie dane osobowe, takie jak: tytuł naukowy, nazwisko, adres,  data urodzenia, adres mailowy, nr telefonu, nr faksu, nr konta bankowego, nr karty kredytowej etc. będziemy wykorzystywać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych. 

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy podane dane osobowe w celu realizacji zamówienia jak np.: dostawa zamawianych produktów na adres wskazany w zamówieniu. Wszelkie dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie podanych danych osobowych wymaga zgody, o ile nie regulują tego przepisy o ich przetwarzaniu i wykorzystywaniu. W szczególności; dane osobowe nie będą  przekazywane osobom trzecim ani im sprzedawane bądź wypożyczane.

Podczas rejestracji do Newsletter’a zostaniesz poproszony o dobrowolne podanie swojego adresu e-mail, jak również innych danych potrzebnych do rejestracji. Dane te będą wykorzystywane do wewnętrznych celów reklamowych, do momentu wypisania się z Newslettera. Wyrejestrowanie takie jest możliwe w każdej chwili.


Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przez grupę kapitałową Dr. Rath

Dr. Rath Health Programs B.V. podmiot odpowiedzialny za tę stronę internetową należy do grupy kapitałowej Dr. Rath. Do grupy przedsiębiorstw Dr. Rath Health Programs B.V.  należy m.in. Dr. Rath Education Services B. V. , które zajmuje się wydawaniem książek i czasopism. Twoje dane osobowe nie będą udostępniane, bez twojej wyraźnej zgody innym firmom tej grupy kapitałowej. W trakcie składania zamówienia, jak również później,  w dowolnym czasie, masz możliwość udostępnienia swoich danych osobowych innym firmom grupy Dr. Rath Health Programs B.V. Firmy te nie będą przekazywać twoich danych osobowych osobom trzecim, jak również ich sprzedawać czy wypożyczać.

Korzystanie z plików cookies

Na różnych stronach używamy plików cookies, aby uatrakcyjnić odwiedzanie naszej strony internetowej. Zabrania się innym firmom gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przy pomocy plików cookies za pośrednictwem naszej strony.

Przekazywanie danych osobowych

Przekazywanie danych osobowych następuje w momencie przekazania realizacji zamówienia firmie spedycyjnej, jeśli jest to potrzebne do dostarczenia przesyłki. Dane potrzebne do rozliczenia płatności są również przekazywane odpowiedniej instytucji finansowej.

Prawo do informacji

Masz prawo do bezpłatnej informacji na temat twoich, przechowywanych u nas danych, jak również prawo do sprostowania, zablokowania lub usunięcia danych.

Osoba kontaktowa w sprawie ochrony danych

W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania danych osobowych, jak również informowania, korekty, zablokowania lub usunięcia danych oraz cofnięcia udzielonych zezwoleń, prosimy o kontakt z:

Gerd Staats-Voet 
Dr. Rath Health Programs B.V., 
Postbus 657, NL – 6400 AR Heerlen
Telefon: 0031 - 457 - 111 111
Faks: 0031 - 457 - 111 119
E-mail: info@rath-programs.com